Từ Thứ | Nhóm Tướng: Trí Lực

  • Tiểu sử Tướng

Từ Thứ, mang dòng máu người và ma, tương truyền cha ông và cha của Trình Dục đều là hậu duệ của kiếm gia Ma Tộc, kiếm thuật tinh thâm, vang danh thiên hạ, con người quang minh lỗi lạc, nghĩa khí hơn người nên được tôn là "Kiếm Thánh". Ông cùng "Kiếm Ma" Trình Dục người chính kẻ tà, cả 2 đều là người đứng đầu trong kiếm thuật. Từ Thứ khi xuất chiêu, chỉ dùng kiếm khí đã có thể lấy mạng đối phương, không chỉ vậy, kiếm khí tỏa ra còn làm nhụt chí kẻ thù, khiến họ không thể thi triển pháp thuật. Từ Thứ đã sáng lập ra "13 Chương Kiếm Đạo", tất cả đều thể hiện kiếm pháp tinh túy khôn lường, đặc biệt là chương cuối, Ngự Kiếm Thần Thuật được thi triển, kiếm khí bao trùm đất trời, kẻ địch vô phương chống đỡ. Cuộc đời Từ Thứ ngắn ngủi, không thể dốc sức vì sự nghiệp chính nghĩa của Nhân Tộc. Ông cùng mẹ đã xả thân ngăn chặn âm mưu Ma Tộc, quả xứng là người trung hiếu vẹn toàn.

  • Thông số anh hùng

HP: 473
MP: 260
Tấn công: 30-51
Phòng thủ: 1.96
Tốc độ đánh: 0.67
Di chuyển: 295
Sức mạnh: 19 + 1.9
Nhanh nhẹn: 14 + 1.4
Trí lực: 20 + 3

  • Kỹ năng

Kiếm Đạo 1*Kiếm Khí

- Phóng ra kiếm khí, gây sát thương cho tất cả quân địch phía trước

Kiếm Đạo 7*Kiếm Cấm
- Khiến cho phe địch trong phạm vi mục tiêu không thể sử dụng kỹ năng

Kiếm Đạo 9*Kiếm Quyết

- Tăng tâm pháp chiêu kiếm khác, tăng tốc độ di chuyển Kiếm Đạo 1: Kiếm Khí - Giảm 0.5/1/1.5/2 giây thời gian chờ và 5/10/15/20 điểm MP tiêu hao Kiếm Đạo 7: Kiếm Cấm - Giảm 0.5/1/1.5/2 giây thời gian chờ và 10/20/30/40 điểm MP tiêu hao|n Kiếm Đạo 30: Ngự Kiếm Vũ- Tăng 3/8/12/15 điểm lực tấn công.

Kiếm Đạo 13*Ngự Kiếm Vũ

- Thi triển Kiếm Khí, tự tấn công đơn vị và kiến trúc xung quanh, duy trì 30 giây. Thi triển xong sẽ hồi phục kỹ năng gây sát thương 10% HP.

  • Hướng dẫn kỹ năngPhối hợp kỹ năng:
• Đầu trận tăng Kiếm Đạo 1*Kiếm Khí[W] Kiếm Đạo 9*Kiếm Quyết[R] bảo đảm sức mạnh tấn công pháp thuật
• Khi tướng Lv.4 tăng Kiếm Đạo 7*Kiếm Cấm[E] để ngăn chặn địch thi triển pháp thuật


  • Trang bị đề nghị

Pháp Lực*Tử Kim Ngoa Yêu Pháp*Tế Linh Trượng
Vũ Khí Chuyên Dụng Sương Hoàn*Huyền Băng Khải
Ngăn Cản*Hồng Long Lân Giáp Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: