Quách Gia | Nhóm Tướng: Trí Lực

  • Tiểu sử Tướng

Quách Gia, ngôi sao tướng số duy nhất vạn thế bất diệt, mưu sĩ Tào Tháo tin yêu nhất, Tay cầm "Thất Tinh Mệnh Trượng", gậy khua lên có thể khiến sao băng địa phủ biến địch thành băng; Thân mang "Áo Lưu Ly Tinh", quanh áo đầy yêu khí lạnh lẽo, hóa thành hàn băng hộ thể bảo vệ quân lính khỏi đao kiếm của địch; Khi hắn cử hành lễ tế địa phủ, có thể hấp thu hồn phách sĩ tốt. Quách Gia chết sớm, nhưng linh khí bao năm lại từ địa phủ trở về, vào Ma Tộc, Tào Tháo vui mừng, rằng Ma Tộc như hổ thêm cánh, thế lực đe dọa 2 tộc nhân thần.

  • Thông số anh hùng

HP: 490
MP: 234
Tấn công: 37-56
Phòng thủ: 2.10
Tốc độ đánh: 0.68
Di chuyển: 295
Sức mạnh: 20+ 1.65
Nhanh nhẹn: 15 + 2
Trí lực: 18 + 3.25

  • Kỹ năng

​​ Thiên Lạc Tinh Lưu


- Tấn công mục tiêu, gây sát thương cho đơn vị phe địch trong phạm vi 200, đồng thời gây thêm sát thương cho mục tiêu và giảm 30% tốc độ di chuyển và 20% tốc độ tấn công, hiệu quả giảm tốc duy trì 4 giây.

Băng Sương Yêu Khí

- Tạo Sương Đông Tinh Thuẫn trên đơn vị phe ta, duy trì 40 giây, tinh thuẫn có thể tăng hộ giáp, làm giảm 30% tốc độ di chuyển của địch khi tấn công gần đối với đơn vị này, giảm 20% tốc độ tấn công, hiệu quả giảm tốc duy trì 2 giây.

Địa Phủ Lễ Tán

- Tiêu diệt 1 Binh Sĩ đội bạn, chuyển HP của đối phương thành MP bản thân, đồng thời tăng sát thương pháp thuật duy trì 20 giây.

Thiên Tinh Loạn Vũ

- Thi triển có thể bắn yêu khí vào mục tiêu nhiều lần gây nổ, được bắn tối đa 7 lần, lần đầu gây choáng trong 0.01 giây, đồng thời giảm 30% tốc độ di chuyển và 20% tốc độ tấn công, hiệu quả giảm tốc duy trì 4 giây.


  • Hướng dẫn kỹ năngPhối hợp kỹ năng:
Địa Phủ Lễ Tán[R] có thể áp chế đối phương rất tốt, đầu trận dựa vào Thiên Lạc Tinh Lưu[W] có thể sát thương ổn định và làm chậm.
• Tăng một cấp Băng Sương Yêu Khí[E] để chống tướng cận chiến tấn công vật lý tốt hơn;
Thiên Tinh Loạn Vũ[F] là kỹ năng đoàn chiến rất tốt, nên tăng ngay khi có cơ hội


  • Trang bị đề nghị

Thuấn Di*Tật Điện Ngoa Yêu Pháp*Tế Linh Trượng
Vũ Khí Chuyên Dụng Chư Hầu Quan ẤnLv.3
Tạo Mới*Thống Soái Ấn Sương Hoàn*Huyền Băng Khải

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: