Tào Hồng | Nhóm Tướng: Sức Mạnh

  • Tiểu sử Tướng

Tào Hồng, tướng tiên phong Hổ báo kỵ của Ma tộc, lập công cứu Tào Tháo, là mãnh tướng không thể thiếu trong Ma tộc. Nắm giữ "Thiết Huyết Chiến Đao"; cắt vết thương rồi dùng máu bôi lên chiến đao, giúp chiến đao tăng uy lực gấp bội; Tào Hồng còn dùng đến lệ khí trong cơ thể làm lành vết thương rồi chiến đấu tiếp. Nhiều lần vào sinh ra tử lập nhiều chiến công cho Ma tộc, là một mãnh tướng Ma tộc được Tào Tháo ưu ái nhất.

  • Thông số anh hùng

HP: 490
MP: 234
Tấn công: 43-52
Phòng thủ: 2.80
Tốc độ đánh: 0.75
Di chuyển: 300
Sức mạnh: 20+ 2.5
Nhanh nhẹn: 20 + 2.4
Trí lực: 18 +1.5

  • Kỹ năng


Khấp Huyết Đao

- Mỗi lần tấn công khiến đơn vị phe địch liên tục chịu sát thương, duy trì 5 giây, hiệu quả có thể cộng dồn. Khi HP thấp hơn 50 sẽ không thể dùng. Mỗi lần tấn công cần tốn 12 HP của bản thân. Hiệu ứng đặc biệt, không thể cộng dồn với hiệu ứng khác.


Thiết Huyết Mộc Thân

- Khiến 1 anh hùng căn cứ theo thuộc tính chính hồi phục HP, duy trì 16 giây Khi HP mục tiêu nhỏ hơn 40%, tốc độ hồi phục tăng.


Thiết Huyết Cuồng Chiến

- Mỗi lần mất 7% HP sẽ tăng tấn công và tốc độ tấn công tương ứng, tổng cộng có thể tăng 8 lần Trạng thái khi đầy máu vẫn được tăng 1 lần.


Thuyết Huyết Cuồng Bạo

- Tự làm thương bản thân, gây cho mục tiêu sát thương bằng với 50%/60% lượng HP hiện tại, giảm 50% tốc độ di chuyển, duy trì 5 giây Không tiêu hao MP.

  • Hướng dẫn kỹ năng

Phối hợp kỹ năng:
• Đầu trận chủ yếu tăng Khấp Huyết Đao[W] để áp chế phe địch, sát thương của kỹ năng này có thể cộng dồn vô hạn, sẽ gây sát thương lớn cho kẻ địch muốn tiếp cận Tào Hồng vào đầu trận
• Tăng thêm Thiết Huyết Cuồng Chiến[R] phối hợp Khấp Huyết Đao[W] sẽ tăng thêm sát thương
Thiết Huyết Cuồng Bạo[F] có thể giảm HP của địch và cả bản thân, do vậy phải nắm thời cơ thật tốt.  • Trang bị đề nghị

Tật Phong Ngoa Chân*Viêm Long Song Cổ Kiếm
Vĩnh Sinh*Huyền Vũ Thuẫn Phệ Huyết*Khấp Huyết Cự
Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Ngự Ma*Thanh Cương Thương

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: