vòng 2 chuẩn bi khởi tranh, cầu mong lần này suông sẽ hơn tuần trước