- Như tiêu đề. Mình muốn đổi 1 acc Cf lấy acc 3Q cấp tầm khoảng 17 đến 20. đồ đạc ngang vs cấp
- Acc Cf mình có: m4-E , m4-Crystial, mũ đặc nhiệm, nv lady, cấp thiếu úy 6.
- giao dịch trực tiếp tại Hải Phòng nhé