Hiện nay phòng chat cộng đồng CSM Talk 3Q đang tạo phòng con cho top 10 các quân đoàn CSM Talk nhằm trao đổi và giao lưu bằng giọng nói mọt cách dễ dàng hơn trong quân đoàn ! Thân mời các chủ Quân đoàn đăng nhập CSM Talk và liên lạc với quản trị viên phòng chính Buồn để nhận phòng và nhận quyền quản lí phòng! Các quân đoàn khác muốn đăng kí phòng riêng vui lòng liên hệ với bạn ấy để xin, và bạn sẽ nhận phòng ngay !

Chúc các bạn 1 ngày chủ nhật vui vẻ và hành họ thoải mái với 3Q !

Các bạn download chương trình tại đây :

https://talk.csm.com.vn/

sau đó tham gia phòng 3Q mới mã số 205 hoặc link phòng sau:

https://talk.csm.com.vn/go.html?roomid=205