Như tiêu đề mong các bro cho em xin hướng dẫn chơi Tôn Hoàn như chọn thiên phú, nâng skill, lên đồ, và cách đánh
Xin cảm ơn...