như tiêu đề thì mob cho mình hỏi khi ra tướng mới là do nph chọn lọc ra hay là những người tham gia mấy even hay đấu giả chọn ra! với thời gian ra tướng mỗi 1 đợt ra tướng vậy là bao nhiêu ngày
nếu do những bạn đấu gải hay tham gia even thì mình không có ý kiến
còn mà do nph thì mình nghỉ nên ra 1 lúc nhiều tướng như đợt ra tướng lữ bố ấy!! trong game mấy trận pvp thấy toàn là chọn ngẫu nhiên nên tỉ lệ ra tướng sẽ đều mà! xin mob tl giúp

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: