Mới tải xong 3q bấm bắt đầu zo nó hiện bảng ghi dòng chữ:'Find Display mode Failed.'
Vậy là bị gì vậy Admin

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: