em mún nuôi acc tiếp vk em , mà vk em thì bận nên nhờ treo tiếp nếu treo tiếp vk em thì còn acc em thì sao có anh/chị nào biết thì chỉ giúp em lần đó csm talk có chỉ mà em quên rồi vs lại đang use máy tiệm mong các anh chỉ giúp em

CHỦ ĐỀ ĐƯỢC XEM NHIỀU: